Alte detalii pentru viata… (partea 2)

 

  • Să ia din sângele lui și să ungă cei doi stâlpi ai ușii și pragul de sus al caselor în care vor mânca.(Exod 12,7)

Sângele reprezintă viaţa (Levitic 17,11) şi ca esenţă a sacrificiului, întotdeauna a fost considerat ca simbol special al ispăşirii, pe care o simbolizau jertfele. Deoarece „mielul” pascal avea să salveze „casa”, care în ebraică mai înseamnă şi „familie”, semnul ispăşirii trebuia să fie arătat în mod vizibil (CBAZS).

Viața unui creștin ce a primit mântuirea trebuie să fie un semn vizibil pentru cei care n-au primit pe Isus. Casa mântuitului poartă semnele exterioare ale pocăinței; vorbirea capătă dulceață, privirea e invadată de senin, inimă e plină de dăruire iar pacea și iubirea sunt oferite deplin.

Un alt detaliu important e și acela legat de locul stropirii cu sânge: cei doi stâlpi ai ușii precum și pragul de sus. De ce nu s-a specificat ca să se stropească și pragul?

Una dintre cele mai plauzibile explicații pentru care sângele nu era stropit pe pragul de jos ar fi aceea că având în vedere simbolul sângelui vărsat în acea împrejurare, omul nu trebuie să calce „în picioare pe Fiul lui Dumnezeu”, nici să pângărească „sângele legământului cu care a fost sfinţit” (Evrei 10,29).

Din alt punct de vedere, acela al familiei, ne-am putea gândi la un simbol a ceea ce înseamnă succesul vieții de familie, și anume verticalitatea: să fii conștient că stâlpii casei tale se numesc dragoste, credință, adevăr; materiale ce le găsești nu pe pământul pe care-l calci ci în Cerul de deasupra lui.

  • Să mănânce mielul în aceeași noapte; să-l mănânce fript la foc, cu azime și cu ierburi amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci fript la foc – capul, picioarele și măruntaiele. (Exod 12,8.9)

Motivul poate să fi fost pentru că a-l frige era mai uşor decât a-l fierbe şi pentru că ar fi fost mai greu a fierbe „mielul” fără să fie tăiat în bucăţi, o procedare care era interzisă (Exod 12,46; Numeri 9,12; Ioan 19,36). Mielul fript trebuia să fie mâncat cu azimi, pentru că aluatul produce fermentare, un simbol firesc al necurăţiei şi corupţiei morale. Ierburile amare care li se cerea să fie consumate erau destinate să le amintească participanţilor de robia şi amara lor suferinţă din ţara Egiptului.

De asemenea restul detaliilor legate de prepararea mielului au simbolizat faptul că trupul lui Isus nu trebuia să fie frânt, fapt dovedit în cazul morții lui Isus, care a murit înaite ca să i se inducă moartea prin zdrobirea fluierelor picioarelor așa cum se facea cu cei răstigniți pentru a li se scurta agonia.

Creștinii are trebui să nu uite că nimic din ceea ce este legat de viața duhovnicească pe care Isus a trăit-o și ne-a cerut să o trăim nu este lipsit de semnificație. Detaliile vieții creștine te pot califica sau descalifica pentru viața eternă doarece, aceste detalii dovedesc seriozitatea, calitatea și drogostea pe care o ai față de Hristos.

Multe lucruri par astăzi, neimportante multor creștini, multe adevăruri promovate și trăite de Hristos sunt tratate cu nebăgare de seamă sau chiar încălcate cu bună știință.

Câți dintre noi creștinii mai credem în importanța închinării în exclusivitate lui Dumnezeu în singura zi decretată de El, a șaptea din săptămână? Câți dintre noi mai credem că despărțirea nelegitimă în căsătorie, îți poate periclita veșnicia cu Dumnezeu? Cine mai vede importantă virginitatea și castitatea și cine mai crede că trupul lui este un templu al Duhului Sfânt care trebuie ferit de substanțe nocive precum droguri, alcool, tutun și alimente interzise de Scriptură?

  • Să nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. (Exod 12,10)

Toată carnea trebuia să fie consumată la o singură masă, ca să nu apară putrefacţia. Deoarece trupul lui Hristos nu trebuia să vadă putrezirea (Fapte 2,27.31; 13,35-37), nici mielul simbolic nu trebuia să intre în descompunere.

Atenție, se filmează!

„… Am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”. 1 Corinteni 4,9   E posibil ca de multe ori ceea ce facem să nu ni se pară important. Avem impresia adesea, că suntem sub…

6 ani

Cei doi Bar-Abba

La fiecare praznic al Paştelui, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală. Norodul…

6 ani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.