Din palat la stână


Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului(Exod 3,1a)

De la cursuri de tactică militară, seminarii de lidership şi alte ştiinţe, predate învăţăceilor egipteni, Moise ajunge în Madian la o stână unde este nevoit să i se predea lecţii de oierit.

Câştigarea existenţei nu se mai făcea cu stilusul în mâna şi papirusul sub braţ ci la mulsul oilor şi comercializarea brânzei. Alergarea după ştiinţă s-a transformat în alergarea după oile prostuţe iar aplauzele din sălile de conferinţe au fost înlocuite de behăitul mioarelor încăpăţânate. Totuşi, avea să vadă peste câţiva zeci de ani că o turmă de oi este mai uşor de condus decât un popor scos din robie.

Poate că unii l-am compătimi pentru situaţia în care a ajuns, însă conform a ceea ce scrie apostolul Pavel în Evrei 11, Moise a ales de bunăvoie să nu mai stea în palat ci să sufere ocara de a fi un copil al lui Israel. Nu i-a fost uşor să plece din palat la stână dar atunci când a avut de ales între a fi cunoscut ca „fiul fiicei lui Faraon” şi a fi numit un fiu al lui Dumnezeu, Moise nu a avut nevoie de un îndelungat timp de gândire.

În pustie, la oi, a avut parte de lecţii de viaţă care nu le-ar fi învăţat în altă parte. „Moise învăţase multe lucruri de care trebuia să se dezveţe. Influenţele care-l înconjuraseră în Egipt – iubirea mamei sale adoptive, poziţia sa înaltă ca nepot al împăratului, risipa în toate privinţele, rafinamentul, subtilităţile şi misticismul unei religii false, splendoarea închinării idolatre, măreţia solemnă a arhitecturii şi sculpturii – toate acestea lăsaseră urme adânci asupra minţii sale în dezvoltare şi, într-o măsură oarecare, modelaseră obiceiurile şi caracterul său. Timpul, schimbarea condiţiilor şi a locului şi comuniunea cu Dumnezeu puteau să îndepărteze aceste influenţe. Din partea lui Moise însuşi se cerea o luptă ca, pentru propria sa viaţă, să lepede ce era greşit şi să accepte adevărul, dar Dumnezeu avea să fie ajutorul său atunci când lupta avea să fie prea grea pentru puterea omenească” (E.G.White, Patriarhi şi profeţi).

Frumusețea cuceritoare a lui Dumnezeu

„Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” (Isaia 6,3) Dacă este vreun atribut divin la care omul păcătos reacționează vehement acesta este „sfințenia lui Dumnezeu”. Ne place că Dumnezeu…

11 luni

Schimbare de adresă

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă…

1 an

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *