Amintește-ți să fii sfânt!

„Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât şi dintre dobitoace: este al Meu.” (Exod 13,2). Un autor creștin din secolul trecut scria…

9 ani

Viciul privilegiat

  În timpul nopţii, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon şi i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” Dă-mi, dar, înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea acestui popor!… Dumnezeu a…

9 ani

Să nu o iei pe scurtătură!

Atunci David a zis: „Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.” David a chemat pe preoţii: Ţadoc…

9 ani

Paște pentru toți dar nu pentru oricine

Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştile Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca…

9 ani

Cadou de exod

Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise şi au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur şi haine. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Şi…

10 ani

Din temniță în… sanctuar

Egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau: „Altfel, toți vom pieri.” (Exod 12,33) Atunci când omul luptă împotriva lui Dumnezeu devine pe deoparte hilar, pe de altă parte de compătimit….

10 ani

Fiu pentru fiu

29. La miezul nopţii, Domnul a lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, care şedea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis…

10 ani

Iubirea ca lovitură sub centură

Evanghelia  lui Isus este un manifest revoluționar care cuprindea principiul dăruirii pentru dobândire. Stăpânitorii există pentru că oamenii au stat cu sabia de pază la peticul de proprietate. Orice este păzit este răvnit de năvălitor,…

10 ani