Ghedeon(2) – ezitarea viteazului

1962_29_2

14. Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”
15. Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.”
16.
Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.”

22. Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.”
23. Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri.”
24. Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele „Domnul păcii”.
(Judecători 6)

Domnul nu intră în discuţie cu Ghedeon pe tema pe care acesta o lansase („de ce…?”), ci încurajează dorinţa inimii lui Ghedeon de a face ceva pentru poporul lui. Inima lui tânjea după eliberare, după pace, după zilele în care copiii lui Israel să-şi poată bate grâul în teasc fără să fie ascuns printre stânci, să se poată bucura de rodul viţei şi să se poată hrăni din turmele lor. Trauma lui Ghedeon era şi una de natura psihică: e frustrant să trăieşti într-o ţară a făgăduinţei ca un rob, hăituit ca un animal sălbatic.

Ghedeon este din categoria acelor oameni care ar face ceva pentru cauza lui Dumnezeu dar îi lipseşte încrederea. Domnul a văzut în inima lui această dorinţă, de aceea îl şi trimite: „du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi eliberează Israelul din mâna madianiţilor!” Şi ce putere avea el? Nu atât de mult e nevoie de putere fizică, cât de puterea voinţei, determinării. Atunci când Domnul te trimite, te şi echipează cu ceea ce îţi lipseşte. Nu de resurse este preocupat Dumnezeu, El le are pe toate; nu de planuri duce El lipsă, ci de oameni doritori să-L slujească. Echipamentul omului este disponibilitatea; tot ce am şi sunt pun în slujba Lui.

„Eu sunt cel mai tânăr în familia tatălui meu”. E foarte posibil ca Ghedeon să fi făcut un sondaj mintal al celor mai potriviţi conducători, iar la casa de pariuri al lui Israel, să nu se fi găsit pe listă. Israelul ar fi putut oferi bărbaţi de stofă mult mai valoroasă decât el, şi cred că existau, însă nici unul dintre ei nu a dorit să se şifoneze pentru o slujba ca aceasta. Cu oamenii care se văd mari, Domnul are de două ori mai mult de lucru, de aceea El îi alege, adesea, pe  cei care se văd mici.

Ca şi Ghedeon, putem găsi, la rândul nostru diferite scuze, atunci când El ne cheamă, dar să nu uităm că tot scuzându-ne, într-o zi acestea vor deveni acuze la adresa noastră. Bătălia împotriva robiei spirituale trebuie pornită cu resursele şi puterile care le avem. Motivul pentru care mulţi nu intră în luptă este teama de moarte, de aceea se preferă înrobirea. Nu e străin faptul că în bătăliile Domnului toţi vor muri, dar nu toţi vor muri de aceeaşi moarte. Cei care pornesc în luptă vor descoperi că vor trebui să moară faţă de ei înşişi, iar primul act de vitejie este unul de tip sinucigaş: uciderea eului, ca apoi să reînvii la o viaţă nouă cu Isus. Cei care preferă robia, doar îşi lungesc agonia morţii, iar ei vor muri de mâna înrobitorului, fără să mai poată fi înviaţi vreodată.

Ghedeon a descoperit că Îl poţi vedea pe Domnul şi să trăieşti. Că de fapt moartea spirituală şi fizică a cuiva survine în momentul când nu mai vezi faţa Domnului. Iar Israelul, exact asta experimenta, o moarte lenta dar sigură, cauzată de depărtarea lor de faţa Domnului. Când Domnul ţi se descoperă şi te cheamă, nu o face ca să te ucidă cu prezenţa Lui, ci dimpotrivă, să-ţi insufle duh de viaţă duhovnicească ca să poţi trăi cu adevărat. Doar cu Domnul ai pace şi doar unde locuieşte El este pacea; nu ai vrea să fie şi în viaţa ta?

Atenție, se filmează!

„… Am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”. 1 Corinteni 4,9   E posibil ca de multe ori ceea ce facem să nu ni se pară important. Avem impresia adesea, că suntem sub…

6 ani

Cei doi Bar-Abba

La fiecare praznic al Paştelui, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală. Norodul…

6 ani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.