Restaurator nu cosmetician

pic_impressum

1. De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
2. care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu.”
3. Căci El a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăşi. –
4. Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. –
5. Cât despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu” ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.
6. Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm (Evrei 3).

Orice operă vorbeşte despre cel care a creat-o, fiecare creaţie spune ceva despre creatorul ei. În timp ce aplaudăm cu bucurie o piesă muzicală care ne-a încântat, gândul ne este la cel care a compus piesa respectivă. Privind într-o galerie de artă diferitele picturi expuse acolo, gândim inevitabil la pictorul care le-a făcut. Orice operă de artă are în spatele ei un artist talentat. Deşi, de cele mai multe ori, nu îl cunoşti pe artist, nu ştii cum arată, prin ceea ce a creat îţi faci o imagine despre ceea ce este el.

Universul care ne înconjoară vorbeşte despre Cineva care l-a creat, natura de pe planeta noastră arată spre un Creator. Omul prin construcţia sa fizică şi spirituală indică spre un Creator şi un Modelator al lui. La început, pe când nu era păcat în lume, exista un singur Creator şi Modelator. După căderea în păcat a omului, a rămas Acelaşi Creator dar a mai apărut un modelator. De 6000 de ani Creatorul Dumnezeu, suferă din cauza faptului că cei care sunt creaţia Sa îşi aleg un alt modelator, pe Satana. De 6000 de ani creaţia lui Dumnezeu este într-o continuă degradare, diavolul şi gaşca lui fiind specializaţi în degradare. De la creaţia imaterială păna la cea materială, totul poartă amprenta acestui intrus al distrugerii. Perversitatea acestei minţi intunecate ajunge până acolo încât acesta atribuie lui Dumnezeu creaţia pervertită, acuzându-L de incapacitate creatoare.

Frumosul care-l mai vedem azi este unul pe cale de dispariţie atât în creaţie cât şi în creatură. Binele şi frumosul care au mai rămas sunt ca o rezervaţie feerică într-o mare sălbăticie, care ne duc cu gândul la Dumnezeu. Răul şi hidoşenia vorbesc despre creatorul lor, diavolul.

Pentru că ne-a iubit, Isus, Fiul lui Dumnezeu, El Însuşi Dumnezeu adevărat, S-a făcut asemenea nouă ca să ne înveţe cum putem ajunge asemenea Lui. A îmbrăcat haina înjosirii noastre ca noi să putem avea acces la haina înălţării Lui. A coborât în murdăria de aici ca noi să putem ajunge în curăţia de Acolo. Creatorul S-a făcut creatură ca ne vorbească despre Restauratorul fiinţei noastre, despre Cel care ne-a iertat de greşelile noastre şi ne vrea în Paradis din nou. Isus a luptat pentru refacerea chipului lui Dumnezeu în oamenii transfiguraţi de stăpânul lumii acesteia. Isus ne-a cerut să ne uităm în oglinda adevărului lui Dumnezeu ca să ne vedem cu adevărat cine suntem. Prea multă vreme a fost păcăliţi de diavolul că putem fi frumoşi fără Dumnezeu, punându-ne mereu în faţă o oglindă ce distorsiona adevarata imagine. E adevărat că este o realitate dură să priveşti în oglinda lui Dumnezeu, deoarece îţi dai seama că eşti hidos în comparaţie cu Cel mai Frumos dintre oameni, Isus. Dar prin Isus această imagine se poate schimba. Nu printr-un retuş cosmetic exterior, ci printr-o operaţie în interior, deoarece Isus ştie cel mai bine că frumuseţea unui om nu constă în ceea ce izbeşte ochiul ci în caracterul său.

Lasă-l pe Isus să fie Domn peste casa ta, şi ai încredere în gusturile Lui de Creator, vei avea surprize nebănuit de plăcute. Doar cei modelaţi de El vor intra în Casa Lui  din Cer.

Atenție, se filmează!

„… Am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”. 1 Corinteni 4,9   E posibil ca de multe ori ceea ce facem să nu ni se pară important. Avem impresia adesea, că suntem sub…

6 ani

Cei doi Bar-Abba

La fiecare praznic al Paştelui, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală. Norodul…

6 ani

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.